دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶

برگزاری سومین جلسه"Med Cinema"

برگزاری سومین جلسه "Med Cinema" ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶

برگزاری دومین جلسه MED CINEMA

برگزاری دومین جلسه MED CINEMA ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶

فراخوان دانشجوی پژوهشگر فن آور برتر

فراخوان دانشجوی پژوهشگر فن آور برتر ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶

برگزاری اولین جلسه "Medcinema" برای اولین بار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط کمیته دانشجویی مرکز تحقیقات علوم اعصاب با همکاری مرکز

برگزاری اولین جلسه "Medcinema"  برای اولین بار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط کمیته دانشجویی مرکز تحقیقات علوم اعصاب با همکاری مرکز هماهنگی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران   ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶

جلسه تقدیر از دانشجویان و مخترعین برتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران در هجدهمین کنگره پژوهشی سالیانه

جلسه تقدیر و تشکر از دانشجویان و مخترعین برتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران در هجدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشگاه های علوم پزشکی ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن