دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

فراخوان نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

فراخوان نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه نمونه گیری هدایت شده از طریق نمونه ها (RDS): مفاهیم و کاربردها

برگزاری کارگاه نمونه گیری هدایت شده از طریق نمونه ها (RDS): مفاهیم و کاربردها ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

انتصاب جناب آقای دکتر رضایی به عنوان سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی

انتصاب جناب آقای دکتر رضایی به عنوان سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

انتصاب جناب آقای دکتر مازیار مرادی لاکه به عنوان مشاور کمیته تحقیقات دانشجویی

انتصاب جناب آقای دکتر مازیار مرادی لاکه به عنوان مشاور کمیته تحقیقات دانشجویی ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

مراسم تقدیر از آقای دکتر جامعی، سرپرست اسبق کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 مراسم تقدیر از آقای دکتر جامعی، سرپرست اسبق کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن