دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاههای پاییزه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

برگزاری کارگاههای پاییزه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

اطلاعیه برگزاری جلسه مجمع عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی

جلسه مجمع عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در تاریخ 14 آبان 1397 ساعت 13:30 الی 15:30 در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی واقع در پردیس همت دانشگاه برگزار می گردد. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

برگزاری همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل

برگزاری همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

شرکت در نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

شرکت در نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن