دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مسئولین کمیته های دانشکده ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

دانشکده پزشکی: خانم دکتر فرنوش داودی، متخصص پزشکی اجتماعی - دانشکده پزشکی

آدرس پست الکترونیکی: f.davoudi@gmail.com

 

دانشکده بهداشت: خانم آغا فاطمه حسینی، کارشناس ارشد  آمار زیستی - دانشکده بهداشت

 آدرس پست الکترونیکی: Hosseini.f@iums.ac.ir

 

دانشکده پرستاری و مامایی: خانم دکتر مرجان مردانی  - دکترای  پرستاری- دانشکده پرستاری و مامایی

آدرس پست الکترونیکی: Mardanimarjan@Gmail.com

 

دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان: آقای دکترسعید عبادی زارع، دکترای روانشناسی بالینی  -   دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

آدرس پست الکترونیکی: saeed.ebadiezare@gmail.com

 

دانشکده علوم توانبخشی: آقای دکتر قربان تقی زاده ، دکترای علوم اعصاب -  دانشکده علوم توانبخشی

آدرس پست الکترونیکی: gh_taghizade@yahoo.com

 

دانشکده فناوری های نوین پزشکی: جناب آقای دکتر علی شهبازی ،دکترای علوم اعصاب -   دانشکده فناوری های نوین پزشکی

آدرس پست الکترونیکی : shahbazi.a@iums.ac.ir

 

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: آقای دکتر سیروس پناهی

آدرس پست الکترونیکی: Siruspanahi@Gmail.com

 

دانشکده پیرا پزشکی: خانم دکتر رویا شریفی ، دکترای بیوشیمی - دانشکده پیراپزشکی


دفعات مشاهده: 234 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر