دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شورای مرکزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

 تعريف: شوراي مركزی 

شورایي منتخب از اعضاي كميته است كه مرجع سياستگذاري و تصميم گيري كميته در چهارچوب سياست هاي وزارت متبوع و دانشگاه مي باشد.

 

 انتخاب شورای مرکزی :

اعضاي شوراي مركزي دانشگاه توسط مجمع عمومي به مدت يك سال انتخاب مي شوند كه  می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجويي بوده و داراي حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.

تبصره 1-تعداد اعضاي شوراي مركزي با توجه به تعداد دانشكده ها و دانشجويان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوي تعيين شود كه حداقل يك نفر از هر دانشكده عضو آن و حداكثر تعداد اعضاي شورا 15 نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.

تبصره2-رياست جلسات شوراي مركزي به عهده سرپرست است وحضور سرپرست در جلسات شوراي مركزي ضروري است.

تبصره 3-جلسات شوراي مركزي با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي یابد و راي گيري موارد و پيشنهادات مخفيانه است.


دفعات مشاهده: 159 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر