دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

وظایف شورای مرکزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 وظايف شورای مرکزی:

1. تصميم گيري در باره مسائل مربوط به كميتهو نيز موارد پيش بيني نشده در اساسنامه

2. سياستگذاري ساليانه كميته در چهارچوب سياست هاي وزارت متبوع و دانشگاه

3. پيشنهاد انتخاب و تغيير دبير به سرپرست کمیته

4.پيشنهاد انتخاب و تغييرسرپرست به معاونت پژوهشي  

5. تعيين و نوع واحد هاي زيرمجموعه كميته بر اساس شرايط دانشگاه

6. برگزاري جلسات ساليانه مجمع عمومي و در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي مركزي در هر موقع


دفعات مشاهده: 188 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر