دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 103 | تعداد کل بازدید های مطالب: 16,717 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

پنجاه و پنجمین دوره کارگاه روش تحقیق کمیته پژوهشی دانشجویی

پنجاه و پنجمین دوره کارگاه روش تحقیق کمیته پژوهشی دانشجویی 

img_yw_news
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری چهارمین جلسه "Med Cinema"

برگزاری چهارمین جلسه "Med Cinema"

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری سومین جلسه"Med Cinema"

برگزاری سومین جلسه "Med Cinema"

img_yw_news
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری دومین جلسه MED CINEMA

برگزاری دومین جلسه MED CINEMA

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ -

فراخوان دانشجوی پژوهشگر فن آور برتر

فراخوان دانشجوی پژوهشگر فن آور برتر

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری اولین جلسه "Medcinema" برای اولین بار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط کمیته دانشجویی مرکز تحقیقات علوم اعصاب با همکاری مرکز

برگزاری اولین جلسه "Medcinema"  برای اولین بار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط کمیته دانشجویی مرکز تحقیقات علوم اعصاب با همکاری مرکز هماهنگی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران  

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه تقدیر از دانشجویان و مخترعین برتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران در هجدهمین کنگره پژوهشی سالیانه

جلسه تقدیر و تشکر از دانشجویان و مخترعین برتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران در هجدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشگاه های علوم پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه خلاصه ی مقاله نویسی و نحوه ی سابمیت Abstract در کنگره و مجلات داخلی و خارجی ۲۴ خرداد توسط کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

کارگاه خلاصه ی مقاله نویسی و نحوه ی سابمیت Abstract در کنگره و مجلات داخلی و خارجی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز چهارشنبه مورخ 24 خرداد از ساعت 15 الی 17 با تدریس آقای اکبر درگلاله برگزار می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری چهارمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث 9 آذر ماه سال 96 در دانشگاه علوم پزشکی ارتش

چهارمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث 9 آذر ماه سال 96 در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار می گردد .

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه خلاصه ی مقاله نویسی و نحوه ی سابمیت Abstract در کنگره و مجلات داخلی و خارجی ۲۴ خرداد توسط کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

کارگاه خلاصه ی مقاله نویسی و نحوه ی سابمیت Abstract در کنگره و مجلات داخلی و خارجی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز چهارشنبه مورخ 24 خرداد از ساعت 15 الی 17 با تدریس آقای اکبر درگلاله برگزار می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه خلاصه ی مقاله نویسی و نحوه ی سابمیت Abstract در کنگره و مجلات داخلی و خارجی ۲۴ خرداد توسط کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

کارگاه خلاصه ی مقاله نویسی و نحوه ی سابمیت Abstract در کنگره و مجلات داخلی و خارجی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز چهارشنبه مورخ 24 خرداد از ساعت 15 الی 17 با تدریس آقای اکبر درگلاله برگزار می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه خلاصه ی مقاله نویسی و نحوه ی سابمیت Abstract در کنگره و مجلات داخلی و خارجی ۲۴ خرداد توسط کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

کارگاه خلاصه ی مقاله نویسی و نحوه ی سابمیت Abstract در کنگره و مجلات داخلی و خارجی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز چهارشنبه مورخ 24 خرداد از ساعت 15 الی 17 با تدریس آقای اکبر درگلاله برگزار می گردد.

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه یک روزه آموزش ارتقا عملکرد بیمارستان با رویکرد تحلیل سناریو توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کارگاه یک روزه آموزش ارتقا عملکرد بیمارستان با رویکرد تحلیل سناریو توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز یکشنبه مورخ 96/02/31 با تدریس جناب آقای دکتر حمید رواقی برگزار گردید .

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه یک روزه آموزش ارتقا عملکرد بیمارستان با رویکرد تحلیل سناریو توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کارگاه یک روزه آموزش ارتقا عملکرد بیمارستان با رویکرد تحلیل سناریو توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز یکشنبه مورخ 96/02/31 با تدریس جناب آقای دکتر حمید رواقی برگزار گردید .

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه یک روزه آموزش ارتقا عملکرد بیمارستان با رویکرد تحلیل سناریو توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کارگاه یک روزه آموزش ارتقا عملکرد بیمارستان با رویکرد تحلیل سناریو توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز یکشنبه مورخ 96/02/31 با تدریس جناب آقای دکتر حمید رواقی برگزار گردید .

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه یک روزه آموزش ارتقا عملکرد بیمارستان با رویکرد تحلیل سناریو توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کارگاه یک روزه آموزش ارتقا عملکرد بیمارستان با رویکرد تحلیل سناریو توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز یکشنبه مورخ 96/02/31 با تدریس جناب آقای دکتر حمید رواقی برگزار گردید .

img_yw_news
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری پنجاه و سومین دوره کارگاه جامع روش تحقیق توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز دوشنبه مورخ 96/0

پنجاه و سومین دوره کارگاه جامع روش تحقیق توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز دوشنبه مورخ 96/03/01 لغایت روز جمعه مورخ 96/03/05 به مدت 5 روز برگزار گردید .

img_yw_news
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری همایش یک روزه آیلتس با تاکید بر مهارت writing توسط کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده بین الملل پزشکی، بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم

همایش یک روزه آیلتس با تاکید بر مهارت writingبا حضور "استاد علیرضا سبزه پرور"با همکاری کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده بین الملل پزشکی، بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید .

img_yw_news
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری پنجاه و سومین دوره کارگاه جامع روش تحقیق توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز دوشنبه مورخ 96/0

پنجاه و سومین دوره کارگاه جامع روش تحقیق توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز دوشنبه مورخ 96/03/01 لغایت روز جمعه مورخ 96/03/05 به مدت 5 روز برگزار گردید .

img_yw_news
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری همایش یک روزه آیلتس با تاکید بر مهارت writing توسط کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده بین الملل پزشکی، بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم

همایش یک روزه آیلتس با تاکید بر مهارت writingبا حضور "استاد علیرضا سبزه پرور"با همکاری کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده بین الملل پزشکی، بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید .

img_yw_news
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری پنجاه و سومین دوره کارگاه جامع روش تحقیق توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز دوشنبه مورخ 96/0

پنجاه و سومین دوره کارگاه جامع روش تحقیق توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز دوشنبه مورخ 96/03/01 لغایت روز جمعه مورخ 96/03/05 به مدت 5 روز برگزار گردید .

img_yw_news
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری همایش یک روزه آیلتس با تاکید بر مهارت writing توسط کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده بین الملل پزشکی، بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم

همایش یک روزه آیلتس با تاکید بر مهارت writingبا حضور "استاد علیرضا سبزه پرور"با همکاری کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده بین الملل پزشکی، بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید .

img_yw_news
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری پنجاه و سومین دوره کارگاه جامع روش تحقیق توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز دوشنبه مورخ 96/0

پنجاه و سومین دوره کارگاه جامع روش تحقیق توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز دوشنبه مورخ 96/03/01 لغایت روز جمعه مورخ 96/03/05 به مدت 5 روز برگزار گردید .

img_yw_news
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری همایش یک روزه آیلتس با تاکید بر مهارت writing توسط کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده بین الملل پزشکی، بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم

همایش یک روزه آیلتس با تاکید بر مهارت writingبا حضور "استاد علیرضا سبزه پرور"با همکاری کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده بین الملل پزشکی، بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید .

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فراخوان گرانت های تحقیقاتی فراخوان گرانت های تحقیقاتی

فراخوان گرانت های تحقیقاتی فراخوان گرانت های تحقیقاتی  

صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1