دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دبیران کمیته های دانشکده ها

 | تاریخ ارسال: 1398/2/25 | 

 

دبیرمرکزی                                                                                                                                                                                     
آقای جمال مهرعلی پور                                                                                                                                                                   


دبیردانشکده پزشکی                                                                                                                                                                           
آقای علیرضا رهبر                                                                                                                                                                         


دبیردانشکده مدیریت و اطلاع رسانی                                                                                                                                                      
خانم مژگان زارعی                                                                                                                                                                       


دبیردانشکده پرستاری و مامایی                                                                                                                                                             
خانم حاجی نسب                                                                                                                                                                         

دبیردانشکده بهداشت                                                                                                                                                                         
 خانم سمیه فتاحی                                                                                                                                                                    


دبیردانشکده طب ایرانی                                                                                                                                                                       
آقای علیرضا محجوب                                                                                                                                                                      


دبیردانشکده فناوری های نوین پزشکی                                                                                                                                                     
خانم مرضیه ناصری                                                                                                                                                                          


دبیردانشکده علوم توانبخشی                                                                                                                                                                
آقای علیرضا اکبری                                                                                                                                                                         


دبیردانشکده علوم رفتاری و سلامت روان                                                                                                                                                    
خانم عطیه رضائی                                                                                                                                                                            


دبیردانشکده پردیس بین الملل                                                                                                                                                                 
خانم ساناز منصوری 
                                                                                                                                                                     
دبیردانشکده پیراپزشکی                                                                                                                                                                       
  خانم عطیه قربان پور 
                                                                                                                                                                                

دفعات مشاهده: 5171 بار   |   دفعات چاپ: 366 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر