دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم ها و آئین نامه ها

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

 

بسمه تعالي

 

دستورالعملاجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع

 بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه«تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان»

 

مقدمه:

با استعانت از خداوند متعال و در راستاي اجراي  بند «ك»  آيين نامه «تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان»  و به منظور عملكرد يكسان در كليه دانشگاهها/دانشكده هاي علوم پزشكي  و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي  وابسته به دستگاههاي اجرايي (شاهد ،بقيه ا...(عج) ،ارتش و علوم بهزيستي و توانبخشي) اين دستورالعمل تدوين شده است.  

شايسته است معاونت پژوهشي كليه دانشگاه هاي يادشده بر اساس شاخص‌هاي ذيل، امتياز فرد را محاسبه و در صورت احراز شرايط (اكتساب امتياز حدنصاب)، مراتب را به كميته كشوري تحقيقات دانشجويي مستقر در معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام نمايند.

 

ماده 1- انتشار مقاله:

تعريف-منظور از انتشار مقاله، چاپ مقاله توسط دانشجو( نام دانشجو جزو نويسندگان مقاله باشد ) در طول دوره تحصيل و در مجلات علمي پژوهشي داخلي مصوب كميسيون نشريات علوم پزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا مجلات معتبر خارجي به شرح ذيل مي باشد :

- دانشجويان مقطع كارشناسي حداقل يك مقاله Originalمرتبط با رشته تحصيلي  

- دانشجويان مقطع دكتراي حرفه‌اي ، كارشناسي ارشد و MPHحداقل 2 مقاله Originalمرتبط با رشته تحصيلي كه حداقل يكي از آنها در مجلات نمايه شده و نمايه ‌نامه‌هاي ISI-Web of Science  ياMedline / Pubmed  منتشر شده باشد .

- دانشجويان PhDو فوقتخصصي باليني ، حداقل 3 مقاله Originalمرتبط با رشته تحصيلي كه در مجلات نمايه شده در نمايه ‌نامه‌هاي ISI-Web of Science  ياMedline / Pubmed انتشار يافته باشد .

تبصره 1 :لازم است دانشجويان مقاطع دكتراي حرفه اي به بالا حداقل در يك مقاله نويسنده اولیا مسئول باشند.

تبصره2  :از آنجا كه چاپ مقاله به عنوان شاخص اصلي در بررسي پرونده دانشجويان پژوهشگر درنظر گرفته شده است در صورت عدم ارائه مقاله به شرح فوق بررسي پرونده ميسر نمي باشد.

نحوه امتيازدهي :

-  مقالات منتشر شده در مجلات ايند


دفعات مشاهده: 6603 بار   |   دفعات چاپ: 329 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر