دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آیین نامه امتیازات سرپرستان و دبیران

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

 

 

دستورالعمل امتیازات سرپرستان و دبیرانكميته هاي تحقيقات دانشجويي

 

ماده 1 - امتيازات سرپرستان :

1 -درنظر گرفتن حق سرپرستي به ميزان 70-50% امتيازات مدير پژوهشي دانشگاه ( بر اساس تيپ دانشگاهي و به تشخيص معاونت پژوهشي دانشگاه )

2 -لزوم عضويّت سرپرست كميته در شوراي پژوهشي دانشگاه

ماده 2 - امتيازات دبيران :

1 -استفاده از خدمات مديريتي و اجرايي دبيران كميته هاي تحقيقات دانشجويي از جمله گذراندن طرح در كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه محل تحصيل و در نظر گرفتن امتياز براي استخدام در دانشگاه در صورت تمايل با پيشنهاد سرپرست و تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه ( در اين خصوص لازم است تا رايزني با منابع انساني وزارتخانه انجام شود ).

2 -تسهيل و در اولويت قرار گرفتن دبيران جهت شركت در دوره هاي توانمندسازي ( كارگاههاي ساير دانشگاهها و شركت در همايش داخلي و خارج از كشور ) از زمان دبيري و پس از آن

3 -بر اساس ماده 4 " آيين نامه بهره مندي از فعاليت هاي دانشجويان دانشگاهها ، دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي علوم پزشكي " ، ( با عنوان : ميزان پرداختي به دانشجويان مشمول اين آيين نامه توسط معاونت دانشجويي فرهنگي وزارت متبوع تعيين، كه پس از ابلاغ از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود ) كه به امضاي مقام محترم وزارت بهداشت رسيده است ، لازم است تا مبلغي از سوي معاونت فرهنگي وزارتخانه ، به عنوان كمك هزينه اياب و ذهاب ، جلسات و ارتباطات اجرايي با دانشجويان كميته به صورت ماهيانه با تشخيص سرپرست در اختيار دبير كميته قرار گيرد .

این آئین نامه در 2 ماده در تاریخ 18/12/89 مورد تصویب شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي دانشجویان علوم پزشکی کشور قرار گرفت.

 

 


دفعات مشاهده: 5052 بار   |   دفعات چاپ: 309 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر