دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دستورالعمل تشکیل شورای سیاست گذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

 

 

 دستورالعمل تشكيل شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي علوم پزشكي كشور

 

 

ماده1-تعريف:
شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي شورايي است مشورتي ،نظارتيكه معاونت تحقيقات و فن آوري را در كمك به توسعه فرهنگ تحقيق و فناوري بيندانشجويان و ارتقاي كمي و كيفي فعاليتهاي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علومپزشكي كشور ياري ميدهد.

ماده 2-ماموريت:
كمك به سياستگذاري به منظورارتقا و توسعه پژوهشي و فناوريدانشجويان علوم پزشكي كشور در تمامي عرصه ها و با بهره گيري از تمامي ظرفيتهاوتجربه هاي داخلي و خارجي

ماده 3-اهداف و شرح وظايف:

 •   كمك به سياستگذاري و جهت دهي تحقيقات و پايان نامه هاي دانشجويي علوم پزشكيكشور
 •   ارايه مشاوره به معاونت تحقيقات و فن آوري در زمينه توسعه تحقيقات دانشجويي
 •   بررسي و اظهار نظر پيرامون پيشنهادات و پروژه هاي ملي مرتبط با توسعه تحقيقاتدانشجويي
 •   شناسايي و معرفي ظرفيت هاي موجود در داخل و خارج كشور براي توسعه تحقيقاتدانشجويي
 •   كمك به تبيين و تعريف جايگاهي نظام مند ، پويا و كار آمد براي كميته هايتحقيقات دانشجويي در نظام سلامت
 •   كمك به ارزشيابي وپايش فعاليت هاي كميته هاي تحقيقات دانشجويي و معرفي كميتهبرتر به جشنواره رازي
 •   برنامه ريزي و نظارت بر همايش هاي سراسري سالانه تحقيقات دانشجويي
 •   كمك به ايجاد بستري انگيزشي براي جذب حداكثري دانشجويان به كميته هاي تحقيقات،و توسعه فرهنگ و محيطي مشوق براي تحقيقات دانشجويي

ماده 4-مشخصات اعضا:
الف)حقوقي(8 نفر) :

 •   معاون تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي(رئيس)
 •   سرپرست دفتر هماهنگي تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت(دبير)
 •   سه نفر(از هر تيپ دانشگاهي يك نفر) از نمايندگان كميته هاي تحقيقات دانشجويي به انتخاب و پيشنهادكميته هاي تحقيقات دانشجويي كشور

  تبصره: شرايط نمايندگان


دفعات مشاهده: 4983 بار   |   دفعات چاپ: 302 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر