دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 | تاریخ ارسال: 1397/4/19 | 

                  
                                                      لینک کمیته های تحقیقات دانشجویی 

کمیته تحقیقات دانشجویی - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراک

   اراک 

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اردبیل

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

ارومیه

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اهواز

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ایلام

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل

بابل

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بوشهر

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

بقیه الله

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - کمیته تحقیقات دانشجویی

بهزیستی و توانبخشی

کمیته تحقیقات دانشجویی

بیرجند

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تبریز

دانشکده علوم پزشکی | کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه تربیت مدرس

تربیت مدرس

دانشگاه علوم پزشکی تهران | اخبار > کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ...

تهران

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

شهرکرد

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی رفسنجان

رفسنجان

کمیته تحقیقات دانشجویی - معاونت تحقیقات و فنآوری

زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان - student research committee of zanjan ...

زنجان

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - کمیته تحقیقات دانشجویی

سبزوار
 

کمیته تحقیقات دانشجوئی - خانه - دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

سمنان

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه شاهد

شاهد

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

شاهرود

کمیته پژوهشی دانشجویان - خانه - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهید بهشتی

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز

کمیته تحقیقات دانشجویی. - دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم.

قم

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فساء

کمیته تحقیقات دانشجویی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ...

قزوین

کمیته تحقیقات دانشجویی | دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کاشان

کمیته تحقیقات دانشجویی | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان

کردستان

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کرمان

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کرمانشاه

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان

گلستان

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد

گناباد

کمیته تحقیقات دانشجویی-صفحه اصلی - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

گیلان

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی لرستان

لرستان

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مازندران

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشهد

کمیته تحقیقات دانشجویی - صفحه اصلی - دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

هرمزگان

مرکز پژوهش دانشجویان - صفحه اصلی - دانشگاه علوم پزشکی همدان

همدان

کمیته تحقیقات دانشجویی - صفحه اصلی - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

یاسوج

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی یزد

یزد

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی زابل - معاونت پژوهشی

زابل

کمیته تحقیقات دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

بجنورد

دانشگاه علوم پزشکی ارتش - معاونت تحقیقات و فناوری

ارتش 

پژوهش علوم پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی

آزاد تهران

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ...

آزاد مشهد

دفعات مشاهده: 3670 بار   |   دفعات چاپ: 304 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر