دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

صورت جلسه دی ماه 1397

 | تاریخ ارسال: 1398/2/29 | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران
کمیته تحقیقات دانشجویی
جلسه شورای مرکزی
تاریخ: ۲۶/۱۰/۱۳۹۷
شروع جلسه: ۱۵:۰۰              خاتمه جلسه: ۱۷:۰۰
حاضرین در جلسه:
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ آرش ﻃﻬﺮاﻧﯽ بنی هاشمی، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺘﻪ تحقیقات دانشجویی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ایﺮان
جناب آقای محمدامین جولانی، دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ تحقیقات دانشجویی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ایﺮان و دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ دانشجویی داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ زینب فروغی، دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ تحقیقات دانشجویی داﻧﺸﮑﺪه مدیریت و اطلاع رسانی
سرکار خانم نگار حاجی نسب، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی
سرکار خانم مرضیه ناصری، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده فناوری های نوین پزشکی
جناب آقای علیرضا اکبری، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی
سرکار خانم گلنوش قاسم زاده، نماینده کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
جناب آقای سیدسینا مدنی، عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی، مسئول کارگروه انفورماتیک شورای مرکزی
سرکار خانم فریبا کشاورز، عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی، مسئول کارگروه روابط عمومی شورای مرکزی
سرکار خانم نادیا صنیعی، عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی، مسئول کارگروه آموزش شورای مرکزی
جناب آقای حمزه خشنود، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بین الملل
سرکار خانم رویا اسماعیل زاده، نماینده کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و بهداشت روان
جناب آقای علی اکبر، نماینده کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
سرکار خانم آذین مهر الهیان بروجنی، مسئول کارگروه پژوهش شورای مرکزی
 
گزارش خلاصه جلسه:
 1. پیگیری و اطلاع رسانی کنگره پژوهشی دانشجویی طبری2(تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی مازندران)
 2. پیگیری و تعیین مکانی ثابت برای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و برپایی جلسات اعضا شورا و یا کارگروه های های شورای مرکزی
 3. معرفی نماینده های ثابت هرکمیته (نماینده دبیر) برای حضور در جلسات شورای مرکزی (در صورتی که خود دبیر امکان شرکت در جلسه یا جلسات را نداشته باشد) و معرفی نماینده مذکور از طریق سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی هردانشکده به سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
 4. پیگیری کارگاه های شش ماهه اول سال 1398 هر کمیته برای جمع بندی و ارائه لیست کارگاه ها (نامه کارگاه های شش ماهه هر کمیته باید از طرف سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی همان دانشکده به سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ارسال شود.)
 5. بررسی ایرادات شیوه نامه شبکه همکار تهران تا تاریخ 30/10/1397 و ارسال انتقادات و پیشنهادات و ایرادات به سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
 6. اعلام و اطلاع رسانی افزایش سقف بودجه پژوهشی برای رنک چهارم 1397 از پنج میلیون تومان به هفت میلیون تومان
 7. پیگیری و برپایی زیرواحد مشاوره پژوهشی در کمیته تحقیقات دانشجویی هر دانشکده و اطلاع رسانی آن در سطح دانشکده و دانشگاه
 8. اطلاع رسانی این مطلب که با موافقت معونت محترم تحقیقات و فناوری، ازین به بعد دریافت تشویق مقالات از سوی دانشگاه برای دانشجویان هر دانشکده منوط به ذکر افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی آن دانشکده می باشد.
 9. در صورت فراهم شدن شرایط و قبول مذاکرات، از ابتدای سال 1398 تنها مقالاتی مشمول آیین نامه تشویق مقالات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ایران قرار میگیرند که افلیشن یک کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه (برای دانشگاه ایران بالتبع افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ایران) ذکر کرده باشند و چنانچه مقاله ای دو افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه را ذکر کرده باشد(به طور مثال دانشگاه ایران و دانشگاه دیگری را) مشمول دریافت تشویق مقالات نمی گردد.
 10. برای بالابردن امتیاز در امتیازبندی کمیته های تحقیقات دانشجویی کل کشور تا دوماه آینده طرحها باید به بستن قرارداد برسند تا امتیازشان محاسبه شود.
 11. اطلاع رسانی این مطلب که در کنگره سالیانه سال آتی (در کرمانشاه) تنها مقالاتی که کد اخلاق داشته باشند مورد قبول برای داوری قرار خواهند گرفت.
 12. پیگیری و اطلاع رسانی برای برگزاری کارگاه Scientific Writing
 13. افزایش تعداد اساتید همراه و همکار با کمیته تحقیقات دانشجویی هر دانشکده
 14. طراحی پوسترهای آیین نامه تشویق مقالات و کارگاه های پیش رو با کارگروه انفورماتیک می باشد.
 15. باز طراحی لوگوی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با کارگروه انفورماتیک می باشد.
 16. شفاف سازی بودجه های قابل ارائه و اطلاع رسانی آن به دانشجویان ارائه دهنده طرح های تحقیقاتی
 17. اطلاع رسانی عدم فارغ التحصیلی دانشجو در صورتی که طرح پژوهشی خاتمه نیافته داشته باشد
 18. تنظیم فلوچارت یا دیاگرامی برای سیر ثبت و پیگیری طرح پژوهشی از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
 19. کاربرد المان های مشترک در پوسترها نظیر لوگو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
 20. تعیین اعضای کارگروه ها (هر دبیر ویا نماینده آن باید در حداقل یک کارگروه عضو شود) و مشارکت آنها در کارگروه مشخص شده برایشان

برای دریافت فایل پی دی اف این صورت جلسه بر روی دانلود کلیک بفرمایید: دانلود

دفعات مشاهده: 1071 بار   |   دفعات چاپ: 161 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر