دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

صورت جلسه آذر ماه 1397

 | تاریخ ارسال: 1398/3/30 | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران
کمیته تحقیقات دانشجویی
جلسه شورای مرکزی
تاریخ: ۲۸/۰۹/۱۳۹۷
شروع جلسه: ۱۵:۱۵              خاتمه جلسه: ۱۷:۱۵
حاضرین در جلسه:
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ آرش ﻃﻬﺮاﻧﯽ بنی هاشمی، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺘﻪ تحقیقات دانشجویی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ایﺮان
جناب آقای محمدامین جولانی، دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ایﺮان و دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ زینب فروغی، دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ تحقیقات دانشجویی داﻧﺸﮑﺪه مدیریت و اطلاع رسانی
سرکار خانم نگار حاجی نسب، نماینده کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی
سرکار خانم مرضیه ناصری، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده فناوری های نوین پزشکی
جناب آقای سید سینا مدنی، عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی
سرکار خانم فریبا کشاورز، عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی
سرکار خانم فاطمه عیسی زاده، نماینده کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بین الملل
 
گزارش خلاصه جلسه:
  1. تهیه و تدوین تقویم شش ماهه کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه متشکل از کارگاه های تمامی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها (با توجه به برنامه پیشنهادی وزارت بهداشت درمورد سطح بندی کارگاه های پژوهشی به منظور زمینه سازی جهت اعطای دیپلم پزوهشی)
  2. ارائه تقویم کارگاه های آموزشی هردانشکده برای شش ماه اول سال 1398 تا تاریخ 15 بهمن ماه به مسئول آموزش کارگروه شورای مرکزی کمیته تحقیقات
  3. برنامه ریزی شورای مرکزی برای هماهنگی بیشتر با سایر نهادها و تشکل های فعال دانشجویی درون دانشگاه همانند مجد، مرکز رشد، مرکز استعدادهای درخشان و...
  4. راه اندازی هرچه سریع تر سامانه ثبت مقالات به منظور جمع آوری کامل و دقیق مقالات با افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
  5. طراحی استند و بنرهایی به منظور اطلاع رسانی دانشجویان از آیین نامه تشویق مقالات و آدرس های ارتباطی با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
  6. زمان پیشنهادی برگزاری جلسات شورای مرکزی به صورت ماهیانه و چهارشنبه آخر هرماه خواهد بود.
  7. در صورت غیبت دو جلسه متوالی توسط اعضای حقیقی یا حقوقی شورای مرکزی، مراتب عدم حضور ایشان طی نامه ای به سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مربوطه اطلاع داده خواهد شد.
  8. درمورد حضور اعضای شورای مرکزی در جلسات شورای مرکزی، مقرر شد چنانچه هرکدام از افراد حاضر در شورای مرکزی اعم از اعضای حقوقی (دبیران یا یک نماینده ثابت تام الاختیار معرفی شده از جانب آنها) و یا اعضای حقیقی شورای مرکزی، بیش از سه جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیرمتوالی در طول یک سال دبیری یا عضویتشان، در جلسات شورای مرکزی حضور نداشته باشند، عضویت آنها به حالت لغو درآمده و از مزایای شورای مرکزی محروم خواهند ماند. لازم به ذکر است که نماینده تام الاختیار هر کمیته را سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی هردانشکده طی نامه ای به اطلاع سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه خواهد رساند.
  9. در انتهای جلسه، توضیحاتی مختصر درمورد وظایف هرکارگروه داده شد که در طی ان جناب آقای سیدسینا مدنی برای کارگروه انفورماتیک و سرکار خانم فریبا کشاورز برای کارگروه روابط عمومی اعلام آمادگی کردند.
برای دریافت فایل پی دی اف این صورت جلسه بر روی دانلود کلیک بفرمایید: دانلود

دفعات مشاهده: 1585 بار   |   دفعات چاپ: 399 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر