دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

صورت جلسه آبان ماه 1397

 | تاریخ ارسال: 1398/4/17 | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران
کمیته تحقیقات دانشجویی
جلسه شورای مرکزی
تاریخ: 29/8/1397
شروع جلسه: 15:00          خاتمه جلسه: 17:00
 
حاضرین در جلسه:
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻃﻬﺮاﻧﯽ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺘﻪ تحقیقات دانشجویی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ایﺮان
سرکار خانم پگاه درخشان، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران
جناب آقای محمدامین جولانی، دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ زینب فروغی، دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ تحقیقات دانشجویی داﻧﺸﮑﺪه مدیریت و اطلاع رسانی
سرکار خانم نگار حاجی نسب، نماینده کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی
سرکار خانم مرضیه ناصری، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده فناوری های نوین پزشکی
جناب آقای یوسف مرادی، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
جناب آقای پویا رحمانی، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بین الملل
جناب آقای وحید رحمانی، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
جناب آقای آرمان غفوریان، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده توانبخشی
سرکار خانم ندا واحد، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری
 
گزارش خلاصه جلسه:
  1. در ابتدای جلسه، توضیحات مختصری به دبیران دانشکده ها در خصوص تعداد طرح های ارسالی هر دانشکده به رنک پژوهشی سوم توسط جناب آقای دکتر طهرانی ارائه شد.
  2. پس از آن، دبیران چند دانشکده (اعم از پزشکی، علوم رفتاری، بهداشت) به بیان مشکلات برگزاری کارگاه ها در دانشکده ها پرداختند و راه حل ها و پیشنهادات شورای مرکزی بیان شد.
  3. در ادامه جلسه، کاندیدای دبیری شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی، جناب آقای جولانی به ارائه توضیحات و رزومه ای مختر در خصوص فعالیت های درون و برون کمیته ای خود پرداخت.
  4. پس از آن رای گیری انتخابات دبیری انجام شده و جناب آقای جولانی با اکثریت آرا به عنوان دبیر شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاریخ جلسه به مدت یک سال انتخاب شدند.
برای دریافت فایل پی دی اف این صورت جلسه بر روی دانلود کلیک بفرمایید: دانلود

دفعات مشاهده: 811 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر