دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

تشویق مقالات شش ماه اول سال 2020 میلادی

‼️توجه❗️ توجه‼️ ❌🚫تشویق مقالات شش ماه اول سال 2020 میلادی🚫❌ ✅دانشجویانی که در شش ماه اول سال 2020 (تا پایان ماه ژوئن) مقاله ای با افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران چاپ نموده اند و ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹

فراخوان دریافت طرح های تحقیقاتی برای رنک پژوهشی اول و دوم در سال 1399 (رنک بهار و تابستان 1399)

‼️توجه❗️توجه‼️ 📆تاریخ رنک پژوهشی بهار و تابستان کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 1399 جهت دریافت طرح های پژوهشی دانشجویی اعلام شد👇 ..

ادامه...
img_yw_news
جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

تشویق مقالات سال 2019 میلادی

‼️توجه❗️ توجه‼️ ❌🚫آخرین فرصت اعلام برای دریافت تشویق مقالات سال 2019 میلادی🚫❌ ..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸

شرایط اصلی و کلی انعقاد قراردادهای طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی

🔊🔊توجه🔊🔊توجه ‼️‼️شرایط اصلی و کلی انعقاد قراردادهای طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی‼️‼️  ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر مطابق بند "ک"

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تحقق آیین نامه "تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان" اقدام به انتخاب و معرفی دانشجوی پژوهشگر نمونه نماید. دانشجویان واجد شرایط براساس اساسنامه موجود در سایت(بند "ک")، می توانند فرم اطلاعات شخصی و رزومه ی خود به همراه مستندات را از تاریخ یک الی 20 اسفندماه 1398 به صورت حضوری به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تحویل نمایند. ..

ادامه...