فراخوان دریافت طرح های تحقیقاتی برای رنک پژوهشی دوم در سال ۱۴۰1 (رنک تابستان )

 
 
روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی به اطلاع می رساند مهلت ارسال طرح های پژوهشی دانشجویی در رنک دوم (تابستان) تا پایان روز 10 ام مرداد ماه ۱۴۰1 می باشد.

طرح های پیشنهادی می بایست ابتدا در شورای پژوهشی کمیته هر دانشکده بررسی و مورد تصویب قرار گرفته باشد

****دانشجویان و پژوهشگران محترم لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید:

در پژوهشیار دانشکده مرکز هدف، "مرکز پژوهش های دانشجویی" انتخاب شده باشد در غیر این صورت طرح در پژوهشیار ساب ادمین کمیته تحقیقات دانشجویی قابل رویت نبوده و از رنک جا خواهد ماند
️ بر طبق آیین نامه کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی، طرح های تحقیقاتی نباید پایان نامه باشد. لذا پس از نوشتن عنوان در فیلدهای فارسی و انگلیسی در خط پایین تر عنوان پایان نامه دانشجو(مجری اول) ذکر شود.  
بر اساس مصوبه جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، هر دانشجو نمی تواند همزمان بیشتر از ۲ طرح تحقیقاتی در حال اجرا داشته باشد
مجری اصلی طرح نمی تواند دانشجو مهمان باشد •
️ بودجه اولین طرح تحقیقاتی ارائه شده توسط هر دانشجو برای طرح اول چهار میلیون تومان می باشد
با توجه به مدت زمان مورد نیاز برای اجرای طرح و همچنین با در نظر گرفتن زمان داوری و عقد قرارداد حداقل زمان لازم تا فارغ التحصیل شدن دانشجو مانده باشد.
تنظیمات قالب