فراخوان دریافت طرح های تحقیقاتی برای رنک پژوهشی چهارم در سال ۱۴۰1 (رنک زمستان )

 
 
روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی به اطلاع می رساند مهلت ارسال طرح های پژوهشی دانشجویی در رنک چهارم (زمستان) تا پایان روز 5 ام دیماه ۱۴۰1 می باشد.

طرح های پیشنهادی می بایست ابتدا در شورای پژوهشی کمیته هر دانشکده بررسی و مورد تصویب قرار گرفته باشد

****دانشجویان و پژوهشگران محترم لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید:

در پژوهشیار دانشکده مرکز هدف، "مرکز پژوهش های دانشجویی" انتخاب شده باشد در غیر این صورت طرح در پژوهشیار ساب ادمین کمیته تحقیقات دانشجویی قابل رویت نبوده و از رنک جا خواهد ماند
️ بر طبق آیین نامه کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی، طرح های تحقیقاتی نباید پایان نامه باشد. لذا پس از نوشتن عنوان در فیلدهای فارسی و انگلیسی در خط پایین تر عنوان پایان نامه دانشجو(مجری اول) ذکر شود.  
بر اساس مصوبه جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، هر دانشجو نمی تواند همزمان بیشتر از ۲ طرح تحقیقاتی در حال اجرا داشته باشد
مجری اصلی طرح نمی تواند دانشجو مهمان باشد •
️ بودجه اولین طرح تحقیقاتی ارائه شده توسط هر دانشجو برای طرح اول چهار میلیون تومان می باشد
با توجه به مدت زمان مورد نیاز برای اجرای طرح و همچنین با در نظر گرفتن زمان داوری و عقد قرارداد حداقل زمان لازم تا فارغ التحصیل شدن دانشجو مانده باشد.
Template settings