فرم ها و آئین نامه ها

 

 

 

بسمه تعالی

 

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع

 بند «ک» ماده ۲ آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»

 

مقدمه:

با استعانت از خداوند متعال و در راستای اجرای  بند «ک»  آیین نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»  و به منظور عملکرد یکسان در کلیه دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی  و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی  وابسته به دستگاههای اجرایی (شاهد ،بقیه ا...(عج) ،ارتش و علوم بهزیستی و توانبخشی) این دستورالعمل تدوین شده است.  

شایسته است معاونت پژوهشی کلیه دانشگاه های یادشده بر اساس شاخص‌های ذیل، امتیاز فرد را محاسبه و در صورت احراز شرایط (اکتساب امتیاز حدنصاب)، مراتب را به کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی مستقر در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمایند.

 

ماده ۱- انتشار مقاله:

تعریف-منظور از انتشار مقاله، چاپ مقاله توسط دانشجو( نام دانشجو جزو نویسندگان مقاله باشد ) در طول دوره تحصیل و در مجلات علمی پژوهشی داخلی مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مجلات معتبر خارجی به شرح ذیل می باشد :

- دانشجویان مقطع کارشناسی حداقل یک مقاله Originalمرتبط با رشته تحصیلی  

- دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای ، کارشناسی ارشد و MPHحداقل ۲ مقاله Originalمرتبط با رشته تحصیلی که حداقل یکی از آنها در مجلات نمایه شده و نمایه ‌نامه‌های ISI-Web of Science  یاMedline / Pubmed  منتشر شده باشد .

- دانشجویان PhDو فوقتخصصی بالینی ، حداقل ۳ مقاله Originalمرتبط با رشته تحصیلی که در مجلات نمایه شده در نمایه ‌نامه‌های ISI-Web of Science  یاMedline / Pubmed انتشار یافته باشد .

تبصره ۱ :لازم است دانشجویان مقاطع دکترای حرفه ای به بالا حداقل در یک مقاله نویسنده اولیا مسئول باشند.

تبصره۲  :از آنجا که چاپ مقاله به عنوان شاخص اصلی در بررسی پرونده دانشجویان پژوهشگر درنظر گرفته شده است در صورت عدم ارائه مقاله به شرح فوق بررسی پرونده میسر نمی باشد.

فرم ها و آیین نامه ها

Template settings